Gedragsregels

Onderstaande regels maken onderdeel uit van de algemene voorwaarden. 

De trainer:

- Zorgt voor een veilige omgeving. 
- Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. 
- Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. 
- Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid, en misbruikt zijn positie niet. 
- Respecteert het privéleven van de sporter. 
- Tast niemand in zijn waarde aan. 
- Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. 
- Neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten dat in strijd is met de integriteit van de sport.
- Ziet toe op naleving van regels en normen. 
- Is open en alert op waarschuwingssignalen. 
- Is voorzichtig. 
- Drinkt tijdens het coachen geen alcohol en spreekt met jeugdteams af dat er geen alcohol wordt gedronken. 

 

De sporter:

- Is open.
- Respecteert anderen. 
- Respecteert afspraken.
- Gaat netjes om met de omgeving.
- Blijf van anderen af (buiten de normale sportbeoefening) 
- Houdt zich aan de regels. 
- Tast niemand aan in zijn of haar waarde. 
- Discrimineert niet. 
- Is eerlijk en sportief. 
- Vecht op de mat of in de ring, maar niet daarbuiten.
- Meldt overtredingen van deze gedragscode. 

We werken samen met jeugdfonds sport Friesland!

Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij ons op de club wil komen sporten, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als...

2 gratis proeftrainingen

Zeker weten of de sport iets voor je is?