Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden  

Art. 1: lidmaatschap 

           1a: totstandkoming lidmaatschap 

           1b: duur overeenkomst  

           1c: beëindiging overeenkomst  

 

Art. 2: kosten en betaling 

           2a: kosten en facturatie  

           2b: inschrijfkosten 

           2c: indien de factuur niet wordt betaald 

 

Art. 3: trainingstijden en -locatie 

           3a: trainingstijden 

           3b: trainingslocatie  

           3c: tijdens schoolvakanties 

             

Art. 4: aansprakelijkheid 

           4a: aansprakelijkheid  

Art. 5: algemene regels/gedragsregels

Art. 6: verwerking persoonsgegevens 

          6a: verwerking en bewaren van uw persoonsgegevens  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Art. 1: lidmaatschap 

 

1a: totstandkoming lidmaatschap 

De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan middels het daarvoor bedoelde contract. De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekenen.  

1b: duur overeenkomst  

Er zijn 2 soorten overeenkomsten; namelijk een jaarcontract en een maandelijks opzegbaar contract. Het jaarcontract wordt aangegaan voor de duur van een jaar. Na een jaar is het contract maandelijks opzegbaar.  

1c: beëindiging overeenkomst  

Een jaarcontract kan niet tussentijds worden beëindigd. Indien u het contract na een jaar of een maandelijks opzegbaar contract wilt beëindigen, dient u dit per mail te doen. De opzegging kan gemaild worden naar info@masports-vandijk.nl. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand aangehouden.  

Ook kan MA Sports van Dijk het contract eenzijdig beëindigen bij wangedrag. Zie ook art. 5a. 

Art. 2: kosten en betaling 

2a: kosten en facturatie  

De kosten van het lidmaatschap zijn zoals overeengekomen op de factuur. Indien u de eerste maand geen volledige maand heeft getraind omdat u zich op een later moment heeft ingeschreven, worden de kosten naar rato berekend. Omstreeks de 1e van iedere maand wordt de factuur opgesteld en gemaild. Hierna volgt er een periode van 7 dagen om de factuur te voldoen.  

MA Sports van Dijk behoudt zich het recht om gedurende de contractsperiode de contributie te verhogen met een maximum van 1 maal per jaar en hoogstens gelijk aan het inflatiepercentage. Uitgezonderd van door de overheid opgelegde verhogingen, denk hierbij aan de BTW.  

 

2b: inschrijfkosten 

Er wordt eenmalig € 15,00 aan inschrijfkosten in rekening gebracht. Deze worden meegenomen op de factuur van de eerste trainingsperiode. Bij overstap van de jeugd naar volwassenen, of wijzigingen binnen de contractsduur worden geen administratiekosten in rekening gebracht. 

 

2c: indien de factuur niet wordt betaald 

Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan zijn alle toekomstige termijnen gedurende de contractsperiode ineens opeisbaar. Daarnaast zal MA Sports van Dijk zich het recht behouden de toegang te weigeren bij een betaalachterstand.  

Art. 3: trainingstijden en -locatie 

3a: trainingstijden 

Een training heeft de duur van 45 minuten of 1 uur. De actuele trainingstijden en -locatie staan vermeld op de website www.masports-vandijk.nl.  

3b: trainingslocatie  

De trainingslocaties staan vermeld op de website www.masports-vandijk.nl.  

3c: tijdens schoolvakanties 

Tijdens schoolvakanties vindt er geen reguliere training plaats. Wanneer er geen training plaatsvindt wordt deze ook niet gefactureerd. Let-op! Dit geldt dus alleen voor de wettelijk vastgelegde schoolvakanties regio Noord. 

Om toch in beweging te blijven worden er buitentrainingen georganiseerd. In de groepsapp zal worden gevraagd wie wil trainen. Bij voldoende animo kan men meedoen tegen een vergoeding van € 4,00 per keer (net als gewoonlijk een uur trainen). Deze kosten worden  de 1e van de maand gefactureerd.  

Art. 4: aansprakelijkheid 

4a: aansprakelijkheid 

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten  is geheel voor eigen risico van het lid. MA Sports van Dijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid. Het sporten is dus op eigen risico.  

MA Sports van Dijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid.

Art. 5: algemene huisregels 

Wij houden ons aan de gedragsregels, deze vindt u hier.

Men is op tijd en in passende kleding.  

Indien een training geen doorgang zal vinden of er wijzigingen zijn, zullen wij u hier tijdig van op de hoogte stellen. Dit geschiedt per mail en/of in de groepsapp.  

5c: klachten 

Indien er klachten zijn, van welke aard dan ook, kunnen deze mondeling, voor of na een training, of per mail  ingediend worden. Wij zullen onze uiterste best doen een passende oplossing te vinden.  

Art. 6: persoonsgegevens  

6a: verwerking en bewaren persoonsgegevens 

Door de overeenkomst met MA Sports van Dijk aan te gaan en daarmee in te stemmen met de algemene voorwaarden, ga ik ermee akkoord dat MA Sports van Dijk mijn persoonsgegevens verwerkt als doel een gedegen ledenadministratie te voeren, te kunnen factureren en te kunnen communiceren.   

 De gegevens welke worden verwerkt zijn: 

Naam 

Adres 

Geboortedatum 

Email  

Telefoonnummer 

Deze gegevens worden bewaard zolang u lid bent. Facturen worden verwijderd na een periode van 7 jaar Daan hier een bewaarplicht op rust. De volledige/aanvullende privacyverklaring vindt u op de website onder ‘privacyverklaring’. 

We werken samen met jeugdfonds sport Friesland!

Heb of ken je een kind dat (weer) graag bij ons op de club wil komen sporten, maar is de contributie een probleem? Wij werken samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds betaalt de contributie en de benodigde spullen als...

2 gratis proeftrainingen

Zeker weten of de sport iets voor je is?